พายเรือคายัค บ้านบ่อท่อ เต็มวัน

พายคายัคบ่อท่อ “บ้านบ่อท่อ” ตั้งอยู่เขตอำเภออ่าวลึก จ.กระบี่ สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ กิจกรรมที่เป็นที่นิยม พายเรือคายัคชมป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ พายคายัค ลอดถ้ำน้อยใหญ่ ถ้ำมืด ชมภาพเขียนสีโบราณบนผนังถ้ำที่มีอายุนับร้อยปี เช่น”ผีหัวโต” เป็นต้น

ทัวร์กระบี่

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

08.00 น. รับลูกค้าในเขตหาดคลองม่วง และหาดทับแขก และตัวเมืองกระบี่
08.30 น. รับลูกค้าในเขตอ่าวนาง และเขตหาดนพรัตน์ธารา
09.00 น. เดินทางออกจากหาดอ่าวนาง มุ่งหน้าสู่ อ. อ่าวลึก จ.กระบี่
** พายเรือชมป่ากงกาง และลิงหางยาว
** พายเรือลัดเลาะปาโกงกางเข้าไปชมถ้ำลอด
** พายเรือเข้าไปถ้ำผีหัวโต และเดินชมภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
** พายเรือต่ออิก 2 ถ้า ถ้ำมืด และลากูน
12.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารติดทะเล
13.30 น.  เดินทางไปเล่นน้ำที่ คลองสระแก้ว Blue Lagoon เป็นคลอง (น้ำจืด)
16.00 น.  ส่งท่านกลับสู่ที่พัก

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ค่าบริการท่านละ

ผู้ใหญ่ 1,150 บาท

เด็ก 900 บาท (3-11 ปี)

โปรแกรมทัวร์รวม

  • รถรับส่ง - ที่พัก-ท่าเรือ
  • อาหารเที่ยง
  • ค่าอุทยาน คนไทย
  • ประกันภัยนักท่องเที่ยว
  • อุปกรณ์พายคายัค เสื้อชูชีพ
  • น้ำดิ่มผลไม้ระหว่างทัวร์
  • ไกด์ท้องถิ่น