กระบี่ทริปดีดี Call.0966462887 0859359329

พายเรือคายัค อ่าวท่าเลน เต็มวัน

อ่าวท่าเลน เป็นป่าชายเลนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์  ตลอดเส้นทางพายเรือคายัคท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ยังสวยงาม ป่าโกงกางที่ยังอุดมสมบูรณ์ ชมแคนย่อน และถ้ำต่างๆ  บางครั้งอาจจะมีลิงเสมหางยาวที่มาคอยทักทายท่านระหว่างทาง 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

08.00 น.รับลูกค้าในเขตตัวเมืองกระบี่ หาดคลองม่วง และหาดทับแขก
08.30 น.รับลูกค้าบริเวณอ่าวนาง
09.00 น.เดินทางออกจากหาดอ่าวนาง มุ่งหน้าสู่อ่าวท่าเลน
กิจกรรม
พายเรือชมป่ากงกาง และลิงหางยาว
พายเรือลัดเลาะปาโกงกางเข้าไปชมลากูน
พายเรือเข้าไปชมแคนย่อน
พายเรือกลับท่าเรือเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.พักรับประทานอาหารเที่ยงแบบเซ็ทเมนูไทย
13.30 น.เดินทางไปเล่นน้ำที่คลองสระแก้ว เป็นคลอง 2 น้ำ (น้ำจืด-เค็ม)
16.30 น.ส่งท่านกลับสู่ที่พัก

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ค่าบริการท่านละ

ผู้ใหญ่ 800 บาท

เด็ก 600 บาท (3-11 ปี)

โปรแกรมทัวร์รวม

  • รถรับส่ง - ที่พัก-ท่าเรือ
  • อาหารเที่ยง
  • ค่าอุทยาน คนไทย
  • ประกันภัยนักท่องเที่ยว
  • อุปกรณ์พายคายัค เสื้อชูชีพ
  • น้ำดิ่มผลไม้ระหว่างทัวร์
  • ไกด์ท้องถิ่น
Close Menu